2007 m. spalio 7 d. rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą Dzūkijos vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 69Rinkėjų aktyvumas balsuojant paštu


2007-10-03


2007-10-04


2007-10-05


2007-10-06Pastaba. Pasirinkę datą, gausite aktyvumo duomenis tai dienai (tos ir ankstesnių dienų suminius duomenis).