Pirmumo balsai apylinkėje

Puslapis atnaujintas 2007-03-22 08:13

Šiaulių rajono (Nr. 45) apygarda

Kužių (Nr. 20) apylinkė

Lietuvos socialdemokratų partija
Kandidatų pirmumo balsai


Balsų už kandidatų sąrašą skaičius: 44

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Rinkimų
numeris sąraše
1 GAUBAS ALGIMANTAS 8 1
2 ZOVĖ VITOLDAS PRANAS 11 3
3 GEDMONTAS VYTAUTAS 7 4
4 LAURINAITIENĖ IRENA 8 2
5 KRILIUS ARVYDAS 9 8
6 ŠEDŽIUS ALVYDAS 11 12
7 KIRILIAUSKAS JONAS 6 5
8 STURIS ALGIMANTAS JULIUS 3 16
9 TAMOŠAITIS ROLANDAS 1 10
10 DUNDULIS JONAS 7 7
11 VENCKUS ANTANAS 4 13
12 VERTELIS ALGIRDAS JONAS 3 9
13 URBONAVIČIUS ALFONSAS 4 6
14 NEIMANAS LAISVŪNAS 3 11
15 PETKIENĖ DANUTĖ 9 28
16 GAUBIENĖ STASĖ 6 26
17 KAZLAUSKAITĖ JOLANTA 3 14
18 PETRYLA TADAS ALGIRDAS 4 19
19 BARANAUSKAITĖ JANINA 5 24
20 VYŠNIAUSKAS VLADAS - 15
21 EININGIENĖ ILONA 1 18
22 SUTKUS MARIUS 4 20
23 DIJOKAS VAIDOTAS 3 17
24 JOKUBAITIENĖ EUGENIJA 2 21
25 LEPARSKIENĖ ELENA 2 27
26 TARZUMANOVA NATALJA - 22
27 ABROMAVIČIUS POLENCAS 1 23
28 KERAS RAMŪNAS - 36
29 BALTUTIENĖ ALMA - 30
30 MALATOKAS KAZYS - 31
31 URBONAVIČIENĖ NIJOLĖ - 38
32 BALTUTIS ALGIS - 42
33 SAKALIENĖ ALGIDA - 32
34 JALINSKAS LEONAS - 25
35 ČEKAVIČIUS ALGIMANTAS PRANCIŠKUS - 29
36 JUREVIČIENĖ KRISTINA - 33
37 PETRAVIČIUS BRONIUS - 34
38 CAPARAS ANTANAS 1 35
39 PUNDZIENĖ DAIVA - 37
40 RUBIKIENĖ BIRUTĖ - 40
41 KAUPIENĖ VIRGINIJA - 41