Pirmumo balsai apylinkėje

Puslapis atnaujintas 2007-03-22 08:13

Šiaulių rajono (Nr. 45) apygarda

Meškuičių (Nr. 16) apylinkė

Lietuvos socialdemokratų partija
Kandidatų pirmumo balsai


Balsų už kandidatų sąrašą skaičius: 34

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Rinkimų
numeris sąraše
1 GAUBAS ALGIMANTAS 15 1
2 ZOVĖ VITOLDAS PRANAS 8 3
3 GEDMONTAS VYTAUTAS 8 4
4 LAURINAITIENĖ IRENA 9 2
5 KRILIUS ARVYDAS 1 8
6 ŠEDŽIUS ALVYDAS 9 12
7 KIRILIAUSKAS JONAS 5 5
8 STURIS ALGIMANTAS JULIUS 1 16
9 TAMOŠAITIS ROLANDAS 2 10
10 DUNDULIS JONAS 5 7
11 VENCKUS ANTANAS 2 13
12 VERTELIS ALGIRDAS JONAS 7 9
13 URBONAVIČIUS ALFONSAS 1 6
14 NEIMANAS LAISVŪNAS 2 11
15 PETKIENĖ DANUTĖ - 28
16 GAUBIENĖ STASĖ 3 26
17 KAZLAUSKAITĖ JOLANTA 3 14
18 PETRYLA TADAS ALGIRDAS 1 19
19 BARANAUSKAITĖ JANINA 1 24
20 VYŠNIAUSKAS VLADAS 2 15
21 EININGIENĖ ILONA 3 18
22 SUTKUS MARIUS 4 20
23 DIJOKAS VAIDOTAS 2 17
24 JOKUBAITIENĖ EUGENIJA 15 21
25 LEPARSKIENĖ ELENA 1 27
26 TARZUMANOVA NATALJA - 22
27 ABROMAVIČIUS POLENCAS 1 23
28 KERAS RAMŪNAS - 36
29 BALTUTIENĖ ALMA - 30
30 MALATOKAS KAZYS 1 31
31 URBONAVIČIENĖ NIJOLĖ 1 38
32 BALTUTIS ALGIS - 42
33 SAKALIENĖ ALGIDA - 32
34 JALINSKAS LEONAS - 25
35 ČEKAVIČIUS ALGIMANTAS PRANCIŠKUS - 29
36 JUREVIČIENĖ KRISTINA - 33
37 PETRAVIČIUS BRONIUS - 34
38 CAPARAS ANTANAS - 35
39 PUNDZIENĖ DAIVA - 37
40 RUBIKIENĖ BIRUTĖ - 40
41 KAUPIENĖ VIRGINIJA 1 41