Pirmumo balsai apylinkėje

Puslapis atnaujintas 2007-03-22 08:13

Šiaulių rajono (Nr. 45) apygarda

Vijolių (Nr. 3) apylinkė

Lietuvos socialdemokratų partija
Kandidatų pirmumo balsai


Balsų už kandidatų sąrašą skaičius: 65

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Rinkimų
numeris sąraše
1 GAUBAS ALGIMANTAS 26 1
2 ZOVĖ VITOLDAS PRANAS 22 3
3 GEDMONTAS VYTAUTAS 17 4
4 LAURINAITIENĖ IRENA 20 2
5 KRILIUS ARVYDAS 4 8
6 ŠEDŽIUS ALVYDAS 28 12
7 KIRILIAUSKAS JONAS 9 5
8 STURIS ALGIMANTAS JULIUS 8 16
9 TAMOŠAITIS ROLANDAS 5 10
10 DUNDULIS JONAS 3 7
11 VENCKUS ANTANAS 4 13
12 VERTELIS ALGIRDAS JONAS 5 9
13 URBONAVIČIUS ALFONSAS 3 6
14 NEIMANAS LAISVŪNAS 4 11
15 PETKIENĖ DANUTĖ 3 28
16 GAUBIENĖ STASĖ 6 26
17 KAZLAUSKAITĖ JOLANTA 7 14
18 PETRYLA TADAS ALGIRDAS 4 19
19 BARANAUSKAITĖ JANINA 2 24
20 VYŠNIAUSKAS VLADAS 6 15
21 EININGIENĖ ILONA 2 18
22 SUTKUS MARIUS 1 20
23 DIJOKAS VAIDOTAS 7 17
24 JOKUBAITIENĖ EUGENIJA - 21
25 LEPARSKIENĖ ELENA 2 27
26 TARZUMANOVA NATALJA - 22
27 ABROMAVIČIUS POLENCAS 3 23
28 KERAS RAMŪNAS - 36
29 BALTUTIENĖ ALMA 2 30
30 MALATOKAS KAZYS - 31
31 URBONAVIČIENĖ NIJOLĖ - 38
32 BALTUTIS ALGIS 1 42
33 SAKALIENĖ ALGIDA - 32
34 JALINSKAS LEONAS - 25
35 ČEKAVIČIUS ALGIMANTAS PRANCIŠKUS - 29
36 JUREVIČIENĖ KRISTINA 2 33
37 PETRAVIČIUS BRONIUS - 34
38 CAPARAS ANTANAS - 35
39 PUNDZIENĖ DAIVA - 37
40 RUBIKIENĖ BIRUTĖ - 40
41 KAUPIENĖ VIRGINIJA 1 41