Pirmumo balsai apylinkėje

Puslapis atnaujintas 2007-03-22 08:13

Joniškio rajono (Nr. 11) apygarda

Maldenių (Nr. 18) apylinkė

Partija Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai)
Kandidatų pirmumo balsai


Balsų už kandidatų sąrašą skaičius: 27

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Rinkimų
numeris sąraše
1 GRIGALIŪNAS EDMUNDAS 12 1
2 BALČIŪNIENĖ DAIVA 7 2
3 NEVERAUSKAS LINAS 4 3
4 VELYKIS PETRAS 2 9
5 JASAITIENĖ ALINA 4 4
6 ALIŠAUSKIENĖ RASA 7 5
7 MIKULĖNAS GEDIMINAS 4 7
8 STANIULIENĖ DZINTRA ELGA 3 17
9 ŠVAB MARIJA 3 13
10 PETKAUSKAS ANDRIUS 2 12
11 POVILAITIS KAZIMIERAS 7 20
12 VOLKOVAS ALGIRDAS 1 14
13 GYLYTĖ ILONA 1 16
14 ŽALNIERIUS ROLANDAS - 19
15 NEKRAŠIENĖ DANUTĖ 3 8
16 RADAVIČIENĖ GRAŽVYDĖ 1 6
17 DARGYTĖ RIMA 2 22
18 ŽARŽECKIENĖ NIJOLĖ - 15
19 PETRAŠKIENĖ VIOLETA - 10
20 KAZAKEVIČIŪTĖ RASA 2 11
21 PETRYLIENĖ NIJOLĖ 1 21
22 RIEKUMIENĖ RASA 1 25
23 MIEŽIŪNAS MARIUS 1 18
24 JUKNAITĖ ŠARŪNĖ 1 23
25 ŠIRVYS NERIJUS - 24
26 RIMKUS ARŪNAS - 29
27 VOLKOVIENĖ ALDONA - 26
28 POCIUS ŠARŪNAS - 27
29 TAMOLIŪNAS TOMAS 1 28
30 BUDRIENĖ NIJOLĖ - 30