Pirmumo balsai apylinkėje

Puslapis atnaujintas 2007-03-22 08:13

Joniškio rajono (Nr. 11) apygarda

Maldenių (Nr. 18) apylinkė

Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)
Kandidatų pirmumo balsai


Balsų už kandidatų sąrašą skaičius: 23

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Rinkimų
numeris sąraše
1 FRANCKAITIS ROMUALDAS 19 1
2 SAMIENĖ RITA 3 4
3 ČERNIUS ROMANAS 4 2
4 KANČELSKIENĖ ALMA 16 3
5 LUKYS JULIUS 3 6
6 BUTAUTIS TOMAS 19 24
7 ZUBAUSKAITĖ RASA 2 5
8 ADOMAITIENĖ ALDONA 1 8
9 ŽILEVIČIENĖ DALIA 12 9
10 BILEVIČIUS JUOZAS 3 15
11 GUSIENĖ NIJOLĖ - 11
12 BAIKŠTIENĖ ZENONA 1 7
13 JARUŠAUSKIENĖ DŽENĖ 1 12
14 SENVAITIENĖ RASA 14 25
15 RIMKEVIČIUS JULIJONAS 1 13
16 ANDRIULAITIENĖ ZITA 1 14
17 UŽKURAITIS JONAS - 22
18 BALČIŪNIENĖ LINA - 17
19 PRIELAIDAS ZIGMANTAS - 23
20 VAIČIULEVIČIENĖ VENDRĖ - 10
21 LASTAUSKIENĖ AUDRONĖ - 16
22 GELAŽIENĖ ELIA - 18
23 KONTAUTIENĖ RASA - 19
24 ŠLEPETIS GINTAUTAS - 20
25 NAINYTĖ DAIVA 1 21