Pirmumo balsai apylinkėje

Puslapis atnaujintas 2007-03-22 08:13

Joniškio rajono (Nr. 11) apygarda

Maldenių (Nr. 18) apylinkė

Naujoji sąjunga (socialliberalai)
Kandidatų pirmumo balsai


Balsų už kandidatų sąrašą skaičius: 8

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Rinkimų
numeris sąraše
1 STAŠKUS SIGITAS 6 1
2 DAMALAKAS GINTARAS 7 2
3 KUKANAUSKIENĖ SNIEGUTĖ 1 3
4 KRIŠČIŪNIENĖ NERINGA 1 5
5 EIDUKIENĖ STASĖ 1 14
6 JONIŠKIS KOSTAS 1 8
7 JUŠKEVIČIENĖ SONDRA 2 4
8 BERKLOVIENĖ STANISLAVA 2 10
9 VENCKUS MINDAUGAS 2 7
10 KAREČKIENĖ ANGELĖ 1 12
11 POCIŪNAS JUOZAS 2 17
12 AUKSELIENĖ EDITA 1 25
13 VILIMAS GINTAUTAS - 11
14 MARCIKONIS VALENTINAS 1 13
15 DAKANIENĖ DANUTĖ 2 20
16 DARGIS ELIGIJUS - 6
17 KARITONAS POVILAS - 15
18 VAIČIŪNIENĖ DAIVA - 9
19 JUKNA VIDMANTAS ALFONSAS 2 21
20 BALČIŪNIENĖ ELENA - 19
21 MEDIŠAUSKIENĖ RIMA - 23
22 PETRAITIS PRANAS - 16
23 NAVICKAS DAINIUS - 22
24 STONYTĖ RIMANTA - 18
25 KASIULIS ALGIRDAS - 24
26 INDRIŠIŪNAS FELIKSAS - 26
27 JANKEVIČIENĖ INGA - 27
28 VARNIENĖ INDIRA - 28
29 BANDARIENĖ ONA - 29
30 VAIŠVILA REINHARDAS VALTERIS - 30