Pirmumo balsai apylinkėje

Puslapis atnaujintas 2007-03-22 08:13

Joniškio rajono (Nr. 11) apygarda

Maldenių (Nr. 18) apylinkė

Lietuvos socialdemokratų partija
Kandidatų pirmumo balsai


Balsų už kandidatų sąrašą skaičius: 31

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Rinkimų
numeris sąraše
1 GADEIKIS ROMALDAS 12 2
2 JONAITIS LIUDAS 14 6
3 LIDŽIUS ALFONSAS 7 1
4 BALČIŪNAS MINDAUGAS 8 8
5 SUTNIKAS VIDMANTAS 4 4
6 KUKTAITĖ STASĖ 12 3
7 BALTRAMAITIS VYTAUTAS 7 13
8 ŽEBRAUSKAS JUOZAS 5 12
9 KARŪŽNA ROMAS 6 17
10 PUNDZA ALFONSAS 3 23
11 PUTNIENĖ DAIVA 3 5
12 VYŠNIAUSKAS DAINIUS 3 15
13 VITEIKIENĖ ALDONA 4 7
14 ALEKNAVIČIUS TOMAS 1 18
15 BUTAUTIENĖ ILONA 6 9
16 SVIDERSKIENĖ VILIJA - 19
17 BALČIŪNIENĖ LIUDMILA 2 21
18 BARTAŠIENĖ VILMA - 11
19 JURGELIENĖ JUVENTA 1 10
20 ŽILINSKIENĖ BIRUTĖ 3 16
21 ŠVABAS BOLESLOVAS 2 20
22 JATULIENĖ LINA SIGITA 1 22
23 MARCINKIENĖ DAINA 1 14
24 SAPKIENĖ MARGARITA 1 24
25 STUBAILA ČESLOVAS 1 25
26 KLEINAUSKAS LAIMUNTAS - 30
27 NORVAIŠIENĖ DANUTĖ - 26
28 VAIČEKAITYTĖ JURGITA - 27
29 LESUTIENĖ GINTAUTĖ - 28
30 SRUOGIENĖ GINTA 1 29