Pirmumo balsai apylinkėje

Puslapis atnaujintas 2007-03-22 08:13

Joniškio rajono (Nr. 11) apygarda

Daukšių (Nr. 8) apylinkė

Naujoji sąjunga (socialliberalai)
Kandidatų pirmumo balsai


Balsų už kandidatų sąrašą skaičius: 20

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Rinkimų
numeris sąraše
1 STAŠKUS SIGITAS 8 1
2 DAMALAKAS GINTARAS 10 2
3 KUKANAUSKIENĖ SNIEGUTĖ 4 3
4 KRIŠČIŪNIENĖ NERINGA 5 5
5 EIDUKIENĖ STASĖ 7 14
6 JONIŠKIS KOSTAS 1 8
7 JUŠKEVIČIENĖ SONDRA 4 4
8 BERKLOVIENĖ STANISLAVA 2 10
9 VENCKUS MINDAUGAS 3 7
10 KAREČKIENĖ ANGELĖ 7 12
11 POCIŪNAS JUOZAS 1 17
12 AUKSELIENĖ EDITA 3 25
13 VILIMAS GINTAUTAS - 11
14 MARCIKONIS VALENTINAS 3 13
15 DAKANIENĖ DANUTĖ 7 20
16 DARGIS ELIGIJUS 3 6
17 KARITONAS POVILAS 1 15
18 VAIČIŪNIENĖ DAIVA - 9
19 JUKNA VIDMANTAS ALFONSAS - 21
20 BALČIŪNIENĖ ELENA - 19
21 MEDIŠAUSKIENĖ RIMA - 23
22 PETRAITIS PRANAS - 16
23 NAVICKAS DAINIUS 1 22
24 STONYTĖ RIMANTA - 18
25 KASIULIS ALGIRDAS 1 24
26 INDRIŠIŪNAS FELIKSAS - 26
27 JANKEVIČIENĖ INGA - 27
28 VARNIENĖ INDIRA - 28
29 BANDARIENĖ ONA - 29
30 VAIŠVILA REINHARDAS VALTERIS - 30