Pirmumo balsai apylinkėje

Puslapis atnaujintas 2007-03-22 08:13

Marijampolės (Nr. 25) apygarda

Netičkampio (Nr. 33) apylinkė

Partija Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai)
Kandidatų pirmumo balsai


Balsų už kandidatų sąrašą skaičius: 12

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Rinkimų
numeris sąraše
1 JONIKAITIS ROLANDAS 2 1
2 NARUŠIS VYTAUTAS 2 3
3 DUMČIUS ANTANAS 3 5
4 SENKIENĖ JANINA 1 2
5 STEBULIAUSKIENĖ RENATA 1 4
6 PRIDOTKAS KĘSTUTIS - 7
7 KULIKAUSKAS ALGIRDAS JUOZAPAS 1 6
8 ZAVECKIENĖ EUGENIJA GRAŽINA - 8
9 TUPČIAUSKAS RAIMUNDAS 1 15
10 MILIAUSKAITĖ IRENA - 12
11 STANULIS EGIDIJUS 1 13
12 VENCIUVIENĖ VILMA - 9
13 TUPČIAUSKIENĖ VILMA - 23
14 KUBILIENĖ MARIJONA 1 25
15 KAZELIS KAZIMIERAS VYTAUTAS - 20
16 PEČKIENĖ DAIVA - 14
17 KAZAKEVIČIŪTĖ EGIDIJA - 16
18 LEPŠIENĖ ODETA - 11
19 ŽVINAKEVIČIENĖ ELENA - 22
20 SKIEČIUVIENĖ RITA - 18
21 KLIMAŠAUSKIENĖ STASĖ MARIJONA - 24
22 BAKELIENĖ ELENA ANTANINA - 17
23 NAVIKIENĖ JANINA - 19
24 DABULEVIČIENĖ STANISLOVA ONA - 21