Pirmumo balsai apylinkėje

Puslapis atnaujintas 2007-03-22 08:13

Marijampolės (Nr. 25) apygarda

Netičkampio (Nr. 33) apylinkė

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Kandidatų pirmumo balsai


Balsų už kandidatų sąrašą skaičius: 10

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Rinkimų
numeris sąraše
1 STANKEVIČIUS GINTAUTAS 1 5
2 ŽIBŪDA VIRGILIJUS 8 1
3 JASIONIS ARŪNAS 4 3
4 ŽIBŪDA REMIGIJUS 5 10
5 VILUTIS OLEGAS 4 9
6 ALESIENĖ JANINA - 4
7 MORKEVIČIENĖ REGINA 1 2
8 AMBRASIENĖ DAIVA 1 7
9 VOSYLIUS ARTŪRAS 1 6
10 ALABURDIENĖ RASA 3 14
11 JURAITIS HENRIKAS - 19
12 VASILIAUSKAS VALDAS - 18
13 ŠARAITĖ RENATA - 17
14 KLIUKEVIČIUS ANICETAS - 16
15 SNIEČKUS LIONIUS 1 12
16 STANIUKYNIENĖ RITA - 15
17 NAVIKAS VIRGINIJUS - 13
18 VERNICKAS ROLANDAS - 8
19 VOLUNGEVIČIUS VYTAUTAS - 11