Pirmumo balsai apylinkėje

Puslapis atnaujintas 2007-03-22 08:13

Marijampolės (Nr. 25) apygarda

Netičkampio (Nr. 33) apylinkė

Lietuvos krikščionys demokratai
Kandidatų pirmumo balsai


Balsų už kandidatų sąrašą skaičius: 19

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Rinkimų
numeris sąraše
1 VAIČIULIS JUOZAS 10 1
2 BIELIAUSKAS LINAS 5 2
3 VIDŽIŪNAS ANTANAS 3 4
4 VITKUS RIMAS 6 3
5 KEMERAITIS VIKTORAS 2 5
6 ŠURMAITIENĖ DANUTĖ 5 18
7 ISODA PETRAS 4 7
8 GUREVIČIENĖ ONA 1 26
9 BRAZYTĖ REDA 3 27
10 LABANAUSKAS RIMANTAS 1 23
11 PRAKAPAVIČIUS EDVARDAS - 17
12 KLUSEVIČIENĖ RASUOLĖ - 20
13 SEVERINAS SIGITAS - 8
14 LAUKAITIENĖ LINA 2 9
15 NOVELSKIS KĘSTUTIS 3 14
16 STROLYS PETRAS ALGIMANTAS 1 6
17 PLIKAITIENĖ EGLĖ - 12
18 SPŪDIENĖ JURGITA - 16
19 STRAŽNICKAITĖ IRMA 5 11
20 KRAMPIENĖ RASELĖ - 21
21 STEPANAVIČIENĖ RIMA 1 10
22 ALENSKAS RIMVYDAS 1 24
23 ŽEMAITIENĖ BIRUTĖ - 22
24 ŽILIONIS VYTAUTAS 3 13
25 SADAUSKAS ZENIUS - 19
26 BIELIAUSKAS JONAS - 40
27 RUDŽIONIS STASYS - 25
28 VAITKEVIČIUS ANTANAS GEDIMINAS - 15
29 KULIKAUSKIENĖ DAIVUTĖ - 36
30 KUNCEVIČIŪTĖ EGLĖ - 38
31 BRADAITIENĖ IRENA ANELĖ - 28
32 GUZEVIČIENĖ LAIMUTĖ - 29
33 LESECKAS PETRAS - 30
34 KAZAKEVIČIUS VALDAS - 33
35 SIKORSKIS MARTYNAS - 39
36 RUTKAUSKIENĖ DALIA - 31
37 PUDINSKIENĖ RITA - 32
38 KUBILIENĖ LEONORA - 34
39 VALIUKEVIČIENĖ NERINGA - 35
40 ŠTUOPYTĖ RIMA - 37