Pirmumo balsai apylinkėje

Puslapis atnaujintas 2007-03-22 08:13

Marijampolės (Nr. 25) apygarda

Netičkampio (Nr. 33) apylinkė

Lietuvos socialdemokratų partija
Kandidatų pirmumo balsai


Balsų už kandidatų sąrašą skaičius: 78

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Rinkimų
numeris sąraše
1 BRAZYS VIDMANTAS 41 1
2 RIMAS ALGIS 31 2
3 MITRULEVIČIUS ALBINAS 33 3
4 LUNSKIENĖ IRENA 55 4
5 VALANČIUS SIGITAS 11 5
6 ČIUPLEVIČIENĖ REGINA 4 6
7 ZDANYS ALVYDAS 9 11
8 PIELIKIS VIDAS 6 7
9 BAJORAS ARVYDAS 8 15
10 VALIUKAS RAIMUNDAS 3 9
11 KUBERTAVIČIUS KĘSTUTIS 2 12
12 MAKAUSKAS ROMUALDAS 7 8
13 PETRAŠKA KĘSTUTIS 11 14
14 KYNAS KOSTAS 6 13
15 ISODA JUOZAS 12 21
16 SMILGIENĖ NIJOLĖ 2 27
17 ALESIUS EUGENIJUS - 17
18 GRABAUSKAS JONAS 2 10
19 RAINIENĖ GRAŽINA 1 20
20 TUMELIS VALDAS 3 25
21 RATKEVIČIENĖ VILMA 1 23
22 SMELSTORIENĖ LINA 2 24
23 KELPŠA HENRIKAS 2 16
24 GIEDRAITIS ROMAS - 18
25 ČERKAUSKIENĖ JURGITA - 19
26 VASYLIUS STASYS - 26
27 PODOLSKIS KAROLIS 2 22
28 LEKECKAS RIMANTAS - 48
29 GUDYNIENĖ GENOVAITĖ - 49
30 PETKEVIČIUS VILHELMAS 1 28
31 PAPEČKYS VYTAUTAS - 50
32 LIUBINAS KĘSTUTIS - 36
33 LUOBIKIS STASYS - 29
34 ŠIRVAITIENĖ AUŠRA - 52
35 BRUSOKAS RIMANTAS - 35
36 PANKAUSKAS KĘSTUTIS LIUDVIKAS - 31
37 ŽVIRONAS ROLANDAS - 53
38 MURAUSKAS ALGIRDAS - 32
39 LATVAITIENĖ NIJOLĖ - 33
40 ŠALAŠEVIČIENĖ RASA - 30
41 KLASAVIČIUS VLADAS - 34
42 JUNDULAS SIGUTIS 1 45
43 LATOŽA PETRAS - 40
44 ŠTARAS ALGIMANTAS - 43
45 KAVALIAUSKIENĖ RENATA 7 38
46 ALAUNIENĖ ROMA - 37
47 STADALIENĖ NIJOLĖ - 39
48 BANIULAITIENĖ AURELIJA - 41
49 MICUTA RIMANTAS - 42
50 MARTINKEVIČIENĖ RASA - 44
51 KERŠIS GINTAUTAS - 46
52 ASIJEVIČIENĖ JŪRATĖ 3 47
53 LUKOŠEVIČIENĖ RENATA - 51