Pirmumo balsai apylinkėje

Puslapis atnaujintas 2007-03-22 08:13

Marijampolės (Nr. 25) apygarda

Daugirdų (Nr. 27) apylinkė

Partija Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai)
Kandidatų pirmumo balsai


Balsų už kandidatų sąrašą skaičius: 4

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Rinkimų
numeris sąraše
1 JONIKAITIS ROLANDAS - 1
2 NARUŠIS VYTAUTAS - 3
3 DUMČIUS ANTANAS 2 5
4 SENKIENĖ JANINA - 2
5 STEBULIAUSKIENĖ RENATA - 4
6 PRIDOTKAS KĘSTUTIS - 7
7 KULIKAUSKAS ALGIRDAS JUOZAPAS - 6
8 ZAVECKIENĖ EUGENIJA GRAŽINA - 8
9 TUPČIAUSKAS RAIMUNDAS - 15
10 MILIAUSKAITĖ IRENA - 12
11 STANULIS EGIDIJUS - 13
12 VENCIUVIENĖ VILMA - 9
13 TUPČIAUSKIENĖ VILMA - 23
14 KUBILIENĖ MARIJONA - 25
15 KAZELIS KAZIMIERAS VYTAUTAS - 20
16 PEČKIENĖ DAIVA - 14
17 KAZAKEVIČIŪTĖ EGIDIJA - 16
18 LEPŠIENĖ ODETA - 11
19 ŽVINAKEVIČIENĖ ELENA - 22
20 SKIEČIUVIENĖ RITA - 18
21 KLIMAŠAUSKIENĖ STASĖ MARIJONA - 24
22 BAKELIENĖ ELENA ANTANINA - 17
23 NAVIKIENĖ JANINA - 19
24 DABULEVIČIENĖ STANISLOVA ONA - 21