Pirmumo balsai apylinkėje

Puslapis atnaujintas 2007-03-22 08:13

Marijampolės (Nr. 25) apygarda

Daugirdų (Nr. 27) apylinkė

Lietuvos krikščionys demokratai
Kandidatų pirmumo balsai


Balsų už kandidatų sąrašą skaičius: 3

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Rinkimų
numeris sąraše
1 VAIČIULIS JUOZAS 3 1
2 BIELIAUSKAS LINAS 2 2
3 VIDŽIŪNAS ANTANAS - 4
4 VITKUS RIMAS 1 3
5 KEMERAITIS VIKTORAS - 5
6 ŠURMAITIENĖ DANUTĖ 3 18
7 ISODA PETRAS - 7
8 GUREVIČIENĖ ONA - 26
9 BRAZYTĖ REDA - 27
10 LABANAUSKAS RIMANTAS - 23
11 PRAKAPAVIČIUS EDVARDAS - 17
12 KLUSEVIČIENĖ RASUOLĖ - 20
13 SEVERINAS SIGITAS - 8
14 LAUKAITIENĖ LINA - 9
15 NOVELSKIS KĘSTUTIS - 14
16 STROLYS PETRAS ALGIMANTAS - 6
17 PLIKAITIENĖ EGLĖ - 12
18 SPŪDIENĖ JURGITA 3 16
19 STRAŽNICKAITĖ IRMA - 11
20 KRAMPIENĖ RASELĖ - 21
21 STEPANAVIČIENĖ RIMA - 10
22 ALENSKAS RIMVYDAS - 24
23 ŽEMAITIENĖ BIRUTĖ - 22
24 ŽILIONIS VYTAUTAS - 13
25 SADAUSKAS ZENIUS - 19
26 BIELIAUSKAS JONAS - 40
27 RUDŽIONIS STASYS - 25
28 VAITKEVIČIUS ANTANAS GEDIMINAS - 15
29 KULIKAUSKIENĖ DAIVUTĖ - 36
30 KUNCEVIČIŪTĖ EGLĖ - 38
31 BRADAITIENĖ IRENA ANELĖ - 28
32 GUZEVIČIENĖ LAIMUTĖ - 29
33 LESECKAS PETRAS - 30
34 KAZAKEVIČIUS VALDAS - 33
35 SIKORSKIS MARTYNAS - 39
36 RUTKAUSKIENĖ DALIA - 31
37 PUDINSKIENĖ RITA - 32
38 KUBILIENĖ LEONORA 3 34
39 VALIUKEVIČIENĖ NERINGA - 35
40 ŠTUOPYTĖ RIMA - 37