Pirmumo balsai apylinkėje

Puslapis atnaujintas 2007-03-22 08:13

Marijampolės (Nr. 25) apygarda

Daugirdų (Nr. 27) apylinkė

Lietuvos socialdemokratų partija
Kandidatų pirmumo balsai


Balsų už kandidatų sąrašą skaičius: 50

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Rinkimų
numeris sąraše
1 BRAZYS VIDMANTAS 16 1
2 RIMAS ALGIS 15 2
3 MITRULEVIČIUS ALBINAS 8 3
4 LUNSKIENĖ IRENA 6 4
5 VALANČIUS SIGITAS 2 5
6 ČIUPLEVIČIENĖ REGINA - 6
7 ZDANYS ALVYDAS 1 11
8 PIELIKIS VIDAS 2 7
9 BAJORAS ARVYDAS 1 15
10 VALIUKAS RAIMUNDAS 2 9
11 KUBERTAVIČIUS KĘSTUTIS 1 12
12 MAKAUSKAS ROMUALDAS 3 8
13 PETRAŠKA KĘSTUTIS 3 14
14 KYNAS KOSTAS 1 13
15 ISODA JUOZAS 5 21
16 SMILGIENĖ NIJOLĖ 1 27
17 ALESIUS EUGENIJUS 1 17
18 GRABAUSKAS JONAS 2 10
19 RAINIENĖ GRAŽINA 1 20
20 TUMELIS VALDAS 1 25
21 RATKEVIČIENĖ VILMA - 23
22 SMELSTORIENĖ LINA - 24
23 KELPŠA HENRIKAS - 16
24 GIEDRAITIS ROMAS 2 18
25 ČERKAUSKIENĖ JURGITA - 19
26 VASYLIUS STASYS - 26
27 PODOLSKIS KAROLIS - 22
28 LEKECKAS RIMANTAS - 48
29 GUDYNIENĖ GENOVAITĖ - 49
30 PETKEVIČIUS VILHELMAS - 28
31 PAPEČKYS VYTAUTAS - 50
32 LIUBINAS KĘSTUTIS - 36
33 LUOBIKIS STASYS - 29
34 ŠIRVAITIENĖ AUŠRA - 52
35 BRUSOKAS RIMANTAS 4 35
36 PANKAUSKAS KĘSTUTIS LIUDVIKAS - 31
37 ŽVIRONAS ROLANDAS - 53
38 MURAUSKAS ALGIRDAS 5 32
39 LATVAITIENĖ NIJOLĖ - 33
40 ŠALAŠEVIČIENĖ RASA - 30
41 KLASAVIČIUS VLADAS - 34
42 JUNDULAS SIGUTIS - 45
43 LATOŽA PETRAS - 40
44 ŠTARAS ALGIMANTAS - 43
45 KAVALIAUSKIENĖ RENATA - 38
46 ALAUNIENĖ ROMA - 37
47 STADALIENĖ NIJOLĖ 1 39
48 BANIULAITIENĖ AURELIJA - 41
49 MICUTA RIMANTAS - 42
50 MARTINKEVIČIENĖ RASA - 44
51 KERŠIS GINTAUTAS - 46
52 ASIJEVIČIENĖ JŪRATĖ 1 47
53 LUKOŠEVIČIENĖ RENATA - 51