Pirmumo balsai apylinkėje

Puslapis atnaujintas 2007-03-22 08:13

Klaipėdos rajono (Nr. 21) apygarda

Vėžaičių (Nr. 15) apylinkė

Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)
Kandidatų pirmumo balsai


Balsų už kandidatų sąrašą skaičius: 128

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Rinkimų
numeris sąraše
1 CIRTAUTAITĖ RŪTA 69 2
2 LINGYS ZIGMANTAS DANGIRDAS 31 1
3 TARVYDAS ČESLOVAS 32 4
4 BANEVIČIUS ČESLOVAS 27 3
5 ŠUNOKIENĖ LAIMUTĖ 30 5
6 ILGINIENĖ NIJOLĖ 22 7
7 ŠEPORAITIENĖ DALIJA 21 14
8 LINGIS JUOZAS 3 10
9 BALČIKONIS KĘSTUTIS 11 6
10 KAMPAS AUDRIUS 14 22
11 RAŠTIKIS MĖČISLOVAS 18 8
12 PETRAUSKIENĖ VIDUTĖ 11 13
13 SKUODAS VIRGILIJUS 15 11
14 BAKAITIENĖ RASA 4 9
15 TOLEIKIS VYTAUTAS 1 17
16 ŠATKUS JONAS 24 15
17 GŪŽAS VYTAUTAS 5 12
18 RADŽIENĖ JADVYGA 4 18
19 BALČIKONYTĖ NIJOLĖ 9 19
20 DIRGINČIENĖ RAMUNĖ 6 23
21 MAŽEIKA STANISLOVAS JUOZAPAS 8 21
22 VINCIŪNIENĖ SABINA 1 20
23 KRIPAITIS RIMANTAS 3 25
24 LINKIENĖ RASA 8 24
25 MARCINKUS RIMVYDAS 3 16
26 OŽELIENĖ BIRUTĖ 3 31
27 LUKAUSKIENĖ VILIJA 14 37
28 RAČKAUSKIENĖ IRENA 1 48
29 DULKYS ANTANAS 2 34
30 JASEVIČIENĖ JURINDA 3 46
31 URNIKIENĖ VYDA 3 35
32 RUŠKYTĖ DANUTĖ 2 29
33 BAUBLIENĖ REGINA 4 39
34 BLIŪDŽIUVIENĖ DAIVA - 44
35 VALANČIŪTĖ JANINA 1 30
36 ŽEBELIENĖ MARINA - 45
37 JURGULIENĖ VIRGINIJA - 40
38 KYTRA RIMANTAS POVILAS 2 26
39 NORVILAS JULIUS - 32
40 PETKUS DAINIUS - 43
41 KNIUKŠTA JONAS - 47
42 STOŠKUS VIRGINIJUS 1 27
43 KLIMIENĖ ILONA - 28
44 KASPARAVIČIENĖ BIRUTĖ 2 33
45 GABALIENĖ RIMA 2 36
46 KAZLAUSKAITĖ INA - 38
47 ŽUKAUSKIENĖ SNIEGUOLĖ LIUCIJA 2 41
48 JURGULIENĖ RASA 8 42
49 VINCIŪNAITĖ VINGA 1 50