Pirmumo balsai apylinkėje

Puslapis atnaujintas 2007-03-22 08:13

Klaipėdos rajono (Nr. 21) apygarda

Lapių (Nr. 13) apylinkė

Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)
Kandidatų pirmumo balsai


Balsų už kandidatų sąrašą skaičius: 42

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Rinkimų
numeris sąraše
1 CIRTAUTAITĖ RŪTA 21 2
2 LINGYS ZIGMANTAS DANGIRDAS 19 1
3 TARVYDAS ČESLOVAS 13 4
4 BANEVIČIUS ČESLOVAS 14 3
5 ŠUNOKIENĖ LAIMUTĖ 10 5
6 ILGINIENĖ NIJOLĖ 2 7
7 ŠEPORAITIENĖ DALIJA 7 14
8 LINGIS JUOZAS 2 10
9 BALČIKONIS KĘSTUTIS 6 6
10 KAMPAS AUDRIUS 5 22
11 RAŠTIKIS MĖČISLOVAS 6 8
12 PETRAUSKIENĖ VIDUTĖ 2 13
13 SKUODAS VIRGILIJUS 2 11
14 BAKAITIENĖ RASA 2 9
15 TOLEIKIS VYTAUTAS 2 17
16 ŠATKUS JONAS 2 15
17 GŪŽAS VYTAUTAS 2 12
18 RADŽIENĖ JADVYGA 1 18
19 BALČIKONYTĖ NIJOLĖ 3 19
20 DIRGINČIENĖ RAMUNĖ - 23
21 MAŽEIKA STANISLOVAS JUOZAPAS - 21
22 VINCIŪNIENĖ SABINA 1 20
23 KRIPAITIS RIMANTAS - 25
24 LINKIENĖ RASA 1 24
25 MARCINKUS RIMVYDAS 1 16
26 OŽELIENĖ BIRUTĖ 2 31
27 LUKAUSKIENĖ VILIJA 11 37
28 RAČKAUSKIENĖ IRENA - 48
29 DULKYS ANTANAS - 34
30 JASEVIČIENĖ JURINDA - 46
31 URNIKIENĖ VYDA - 35
32 RUŠKYTĖ DANUTĖ - 29
33 BAUBLIENĖ REGINA - 39
34 BLIŪDŽIUVIENĖ DAIVA - 44
35 VALANČIŪTĖ JANINA 1 30
36 ŽEBELIENĖ MARINA - 45
37 JURGULIENĖ VIRGINIJA - 40
38 KYTRA RIMANTAS POVILAS - 26
39 NORVILAS JULIUS - 32
40 PETKUS DAINIUS - 43
41 KNIUKŠTA JONAS - 47
42 STOŠKUS VIRGINIJUS - 27
43 KLIMIENĖ ILONA - 28
44 KASPARAVIČIENĖ BIRUTĖ 1 33
45 GABALIENĖ RIMA - 36
46 KAZLAUSKAITĖ INA - 38
47 ŽUKAUSKIENĖ SNIEGUOLĖ LIUCIJA - 41
48 JURGULIENĖ RASA - 42
49 VINCIŪNAITĖ VINGA - 50