Pirmumo balsai apylinkėje

Puslapis atnaujintas 2007-03-22 08:13

Klaipėdos rajono (Nr. 21) apygarda

Lapių (Nr. 13) apylinkė

Lietuvos krikščionys demokratai
Kandidatų pirmumo balsai


Balsų už kandidatų sąrašą skaičius: 12

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Rinkimų
numeris sąraše
1 CIRTAUTAS KĘSTUTIS 6 1
2 MARTINKUS RIMANTAS 2 2
3 KAZLAUSKAS JUOZAPAS VYTAUTAS 7 4
4 JAŠMONTAITĖ ELVYRA JUSTINA 3 5
5 USINAS ROMUALDAS 1 3
6 MAŽEIKAITĖ ELVYRA 3 15
7 BIELIAUSKIENĖ VIDA MARYTĖ 1 11
8 ALŠAUSKAS REMIGIJUS 2 13
9 MOCKUVIENĖ RAIMUNDA 1 7
10 NORVILAS PRANAS 2 6
11 BANYS PIJUS 1 9
12 INDZELIS PETRAS 1 16
13 JONIKAS FELIKSAS 2 14
14 RUPŠYS VACLOVAS - 12
15 ALMINAUSKAS DARIUS - 10
16 SURBLYS SAULIUS 2 8