Pirmumo balsai apylinkėje

Puslapis atnaujintas 2007-03-22 08:13

Vilniaus miesto (Nr. 57) apygarda

Mados (Nr. 408) apylinkė

Lietuvos krikščionys demokratai
Kandidatų pirmumo balsai


Balsų už kandidatų sąrašą skaičius: 5

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Rinkimų
numeris sąraše
1 SAUDARGAS PAULIUS 4 1
2 ŠIMĖNAS JONAS 3 2
3 JAKIMAVIČIUS GINTAUTAS 2 3
4 VOLUNGEVIČIUS JONAS 1 4
5 KVEDERAITIS JONAS 2 5
6 SAUDARGĖ MILDA - 9
7 KAZLAUSKIENĖ EMILIJA 1 10
8 STATINIS GERIMANTAS 2 7
9 KAZAKEVIČIUS ČESLOVAS - 21
10 TAMOŠIŪNAS ALFREDAS - 20
11 SALICKAS KĘSTUTIS - 6
12 LELEIVIENĖ ROMANA - 11
13 GARMUS LAURYNAS 1 13
14 BUTĖ ALFONSAS - 19
15 RIMKEVIČIUS KĘSTUTIS DANIELIUS - 12
16 SUKACKAS MINDAUGAS 1 15
17 ČEPONONIS TOMAS - 14
18 KAPKAN VASIL - 8
19 GLEBAVIČIUS ROKAS - 17
20 DUMBROVAS TADAS - 18
21 DUDAS GIEDRIUS - 16