Pirmumo balsai apylinkėje

Puslapis atnaujintas 2007-03-22 08:13

Kaišiadorių rajono (Nr. 13) apygarda

Paparčių (Nr. 25) apylinkė

Lietuvos krikščionys demokratai
Kandidatų pirmumo balsai


Balsų už kandidatų sąrašą skaičius: 26

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Rinkimų
numeris sąraše
1 JUREVIČIUS ARVYDAS 8 5
2 ŠAKIENĖ MARYTĖ 7 1
3 JUREVIČIENĖ ANGELĖ 1 2
4 MIKNEVIČIUS ALBINAS 8 3
5 JAKOVLEVA JOLANTA 1 10
6 ČERNIAUSKAS ALFREDAS 2 6
7 SUTKIENĖ VIRGINIJA 6 4
8 BAGDONIENĖ JANINA 1 9
9 TAPARAUSKIENĖ AUŠRA - 13
10 ALEKSANDRAVIČIUS JUSTINAS 6 7
11 ŠIŠKIENĖ ONA - 20
12 STURONAS MINDAUGAS - 12
13 LAPINSKAS VYTAUTAS 2 11
14 DRUMSTIENĖ VALENTINA 1 15
15 TAMOŠIŪNAS VYTAUTAS - 25
16 KOKLEVIČIUS GIEDRIUS 2 8
17 PETRAŠKA ROMAS - 22
18 GRIGONIENĖ ALDONA - 16
19 LIUTKEVIČIENĖ RAMUNĖ - 23
20 MARDOSIENĖ VIJOLĖ - 26
21 KASPERAVIČIUS KĘSTUTIS 2 17
22 BALNIENĖ RIMUTĖ 1 21
23 PUKIENĖ RIMA 2 24
24 SEMENKOVA ALDONA 1 28
25 KOMPARSKAITĖ DANUTĖ - 19
26 KVIECINSKIENĖ DALIA - 18
27 KULEŠIENĖ LINA - 27
28 ŠAKYS PRANCIŠKUS - 29