Pirmumo balsai apylinkėje

Puslapis atnaujintas 2007-03-22 08:13

Kaišiadorių rajono (Nr. 13) apygarda

Tauckūnų (Nr. 22) apylinkė

Naujoji sąjunga (socialliberalai)
Kandidatų pirmumo balsai


Balsų už kandidatų sąrašą skaičius: 5

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Rinkimų
numeris sąraše
1 GEICENAS BORISAS 2 2
2 PRAKAPAS IGNAS - 1
3 GRUŽAUSKAS GINTARAS 1 8
4 ALEKNAVIČIUS PRANAS ANTANAS - 4
5 ŠIDIŠKIS ALOYZAS RIMVYDAS 1 5
6 GRUŽAUSKIENĖ RAIMONDA 1 15
7 GRIŠKEVIČIENĖ ANGELĖ - 3
8 PRAKAPIENĖ TATJANA - 12
9 BAJORAS BRONIUS - 6
10 MORKŪNAITĖ JOLITA 2 11
11 AUGUSTINAVIČIENĖ JANINA - 7
12 JANONIENĖ RASA - 20
13 STEPONAVIČIENĖ LAIMUTĖ 1 9
14 ALIONIENĖ RASA - 14
15 DEGUTIS RIMAS - 17
16 ŠVELNIKIENĖ EUGENIJA 3 10
17 KADUŠEVIČIENĖ ASTA - 22
18 MAČYS ELVYDAS 1 23
19 JANULIENĖ INGA - 21
20 BUDVYTIENĖ ONA - 13
21 BLIUJIENĖ GENOVAITĖ - 19
22 BARTKEVIČIENĖ LINA - 16
23 SASEVIČIENĖ LINA - 18