Pirmumo balsai apylinkėje

Puslapis atnaujintas 2007-03-22 08:13

Kaišiadorių rajono (Nr. 13) apygarda

Tauckūnų (Nr. 22) apylinkė

Lietuvos krikščionys demokratai
Kandidatų pirmumo balsai


Balsų už kandidatų sąrašą skaičius: 11

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Rinkimų
numeris sąraše
1 JUREVIČIUS ARVYDAS 2 5
2 ŠAKIENĖ MARYTĖ 9 1
3 JUREVIČIENĖ ANGELĖ - 2
4 MIKNEVIČIUS ALBINAS 2 3
5 JAKOVLEVA JOLANTA 2 10
6 ČERNIAUSKAS ALFREDAS 2 6
7 SUTKIENĖ VIRGINIJA 2 4
8 BAGDONIENĖ JANINA 5 9
9 TAPARAUSKIENĖ AUŠRA 1 13
10 ALEKSANDRAVIČIUS JUSTINAS 1 7
11 ŠIŠKIENĖ ONA - 20
12 STURONAS MINDAUGAS 2 12
13 LAPINSKAS VYTAUTAS 4 11
14 DRUMSTIENĖ VALENTINA 2 15
15 TAMOŠIŪNAS VYTAUTAS 2 25
16 KOKLEVIČIUS GIEDRIUS 1 8
17 PETRAŠKA ROMAS 2 22
18 GRIGONIENĖ ALDONA - 16
19 LIUTKEVIČIENĖ RAMUNĖ 3 23
20 MARDOSIENĖ VIJOLĖ - 26
21 KASPERAVIČIUS KĘSTUTIS 4 17
22 BALNIENĖ RIMUTĖ - 21
23 PUKIENĖ RIMA - 24
24 SEMENKOVA ALDONA - 28
25 KOMPARSKAITĖ DANUTĖ 2 19
26 KVIECINSKIENĖ DALIA 1 18
27 KULEŠIENĖ LINA - 27
28 ŠAKYS PRANCIŠKUS - 29