Pirmumo balsai apylinkėje

Puslapis atnaujintas 2007-03-22 08:13

Kaišiadorių rajono (Nr. 13) apygarda

Pajautiškių (Nr. 19) apylinkė

Naujoji sąjunga (socialliberalai)
Kandidatų pirmumo balsai


Balsų už kandidatų sąrašą skaičius: 10

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Rinkimų
numeris sąraše
1 GEICENAS BORISAS 2 2
2 PRAKAPAS IGNAS 2 1
3 GRUŽAUSKAS GINTARAS 1 8
4 ALEKNAVIČIUS PRANAS ANTANAS - 4
5 ŠIDIŠKIS ALOYZAS RIMVYDAS 1 5
6 GRUŽAUSKIENĖ RAIMONDA - 15
7 GRIŠKEVIČIENĖ ANGELĖ 1 3
8 PRAKAPIENĖ TATJANA - 12
9 BAJORAS BRONIUS 1 6
10 MORKŪNAITĖ JOLITA - 11
11 AUGUSTINAVIČIENĖ JANINA 1 7
12 JANONIENĖ RASA 3 20
13 STEPONAVIČIENĖ LAIMUTĖ - 9
14 ALIONIENĖ RASA 1 14
15 DEGUTIS RIMAS 1 17
16 ŠVELNIKIENĖ EUGENIJA - 10
17 KADUŠEVIČIENĖ ASTA - 22
18 MAČYS ELVYDAS - 23
19 JANULIENĖ INGA - 21
20 BUDVYTIENĖ ONA - 13
21 BLIUJIENĖ GENOVAITĖ - 19
22 BARTKEVIČIENĖ LINA - 16
23 SASEVIČIENĖ LINA - 18