Pirmumo balsai apylinkėje

Puslapis atnaujintas 2007-03-22 08:13

Kaišiadorių rajono (Nr. 13) apygarda

Pajautiškių (Nr. 19) apylinkė

Lietuvos krikščionys demokratai
Kandidatų pirmumo balsai


Balsų už kandidatų sąrašą skaičius: 14

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Rinkimų
numeris sąraše
1 JUREVIČIUS ARVYDAS 1 5
2 ŠAKIENĖ MARYTĖ 8 1
3 JUREVIČIENĖ ANGELĖ 2 2
4 MIKNEVIČIUS ALBINAS 1 3
5 JAKOVLEVA JOLANTA - 10
6 ČERNIAUSKAS ALFREDAS 1 6
7 SUTKIENĖ VIRGINIJA - 4
8 BAGDONIENĖ JANINA 1 9
9 TAPARAUSKIENĖ AUŠRA 1 13
10 ALEKSANDRAVIČIUS JUSTINAS 1 7
11 ŠIŠKIENĖ ONA - 20
12 STURONAS MINDAUGAS 2 12
13 LAPINSKAS VYTAUTAS 1 11
14 DRUMSTIENĖ VALENTINA - 15
15 TAMOŠIŪNAS VYTAUTAS 2 25
16 KOKLEVIČIUS GIEDRIUS - 8
17 PETRAŠKA ROMAS 1 22
18 GRIGONIENĖ ALDONA - 16
19 LIUTKEVIČIENĖ RAMUNĖ - 23
20 MARDOSIENĖ VIJOLĖ - 26
21 KASPERAVIČIUS KĘSTUTIS - 17
22 BALNIENĖ RIMUTĖ - 21
23 PUKIENĖ RIMA - 24
24 SEMENKOVA ALDONA - 28
25 KOMPARSKAITĖ DANUTĖ - 19
26 KVIECINSKIENĖ DALIA 1 18
27 KULEŠIENĖ LINA - 27
28 ŠAKYS PRANCIŠKUS - 29