Pirmumo balsai apylinkėje

Puslapis atnaujintas 2007-03-22 08:13

Kaišiadorių rajono (Nr. 13) apygarda

Gedimino (Nr. 2) apylinkė

Naujoji sąjunga (socialliberalai)
Kandidatų pirmumo balsai


Balsų už kandidatų sąrašą skaičius: 29

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Rinkimų
numeris sąraše
1 GEICENAS BORISAS 17 2
2 PRAKAPAS IGNAS 15 1
3 GRUŽAUSKAS GINTARAS 3 8
4 ALEKNAVIČIUS PRANAS ANTANAS 5 4
5 ŠIDIŠKIS ALOYZAS RIMVYDAS 13 5
6 GRUŽAUSKIENĖ RAIMONDA - 15
7 GRIŠKEVIČIENĖ ANGELĖ 5 3
8 PRAKAPIENĖ TATJANA 6 12
9 BAJORAS BRONIUS 4 6
10 MORKŪNAITĖ JOLITA 8 11
11 AUGUSTINAVIČIENĖ JANINA 1 7
12 JANONIENĖ RASA 5 20
13 STEPONAVIČIENĖ LAIMUTĖ 2 9
14 ALIONIENĖ RASA 1 14
15 DEGUTIS RIMAS 1 17
16 ŠVELNIKIENĖ EUGENIJA 8 10
17 KADUŠEVIČIENĖ ASTA 3 22
18 MAČYS ELVYDAS 4 23
19 JANULIENĖ INGA 5 21
20 BUDVYTIENĖ ONA - 13
21 BLIUJIENĖ GENOVAITĖ 4 19
22 BARTKEVIČIENĖ LINA - 16
23 SASEVIČIENĖ LINA - 18