Pirmumo balsai apylinkėje

Puslapis atnaujintas 2007-03-22 08:13

Kaišiadorių rajono (Nr. 13) apygarda

Gedimino (Nr. 2) apylinkė

Lietuvos krikščionys demokratai
Kandidatų pirmumo balsai


Balsų už kandidatų sąrašą skaičius: 43

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Rinkimų
numeris sąraše
1 JUREVIČIUS ARVYDAS 13 5
2 ŠAKIENĖ MARYTĖ 17 1
3 JUREVIČIENĖ ANGELĖ 15 2
4 MIKNEVIČIUS ALBINAS 7 3
5 JAKOVLEVA JOLANTA 4 10
6 ČERNIAUSKAS ALFREDAS 5 6
7 SUTKIENĖ VIRGINIJA 7 4
8 BAGDONIENĖ JANINA 11 9
9 TAPARAUSKIENĖ AUŠRA 14 13
10 ALEKSANDRAVIČIUS JUSTINAS 4 7
11 ŠIŠKIENĖ ONA 2 20
12 STURONAS MINDAUGAS 5 12
13 LAPINSKAS VYTAUTAS 4 11
14 DRUMSTIENĖ VALENTINA 9 15
15 TAMOŠIŪNAS VYTAUTAS 4 25
16 KOKLEVIČIUS GIEDRIUS 4 8
17 PETRAŠKA ROMAS 3 22
18 GRIGONIENĖ ALDONA 5 16
19 LIUTKEVIČIENĖ RAMUNĖ 2 23
20 MARDOSIENĖ VIJOLĖ 4 26
21 KASPERAVIČIUS KĘSTUTIS 3 17
22 BALNIENĖ RIMUTĖ 1 21
23 PUKIENĖ RIMA 2 24
24 SEMENKOVA ALDONA 1 28
25 KOMPARSKAITĖ DANUTĖ 2 19
26 KVIECINSKIENĖ DALIA 1 18
27 KULEŠIENĖ LINA - 27
28 ŠAKYS PRANCIŠKUS - 29