Pirmumo balsai apylinkėje

Puslapis atnaujintas 2007-03-22 08:13

Marijampolės (Nr. 25) apygarda

Gudelių (Nr. 26) apylinkė

Partija Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai)
Kandidatų pirmumo balsai


Balsų už kandidatų sąrašą skaičius: 24

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Rinkimų
numeris sąraše
1 JONIKAITIS ROLANDAS 3 1
2 NARUŠIS VYTAUTAS 1 3
3 DUMČIUS ANTANAS 5 5
4 SENKIENĖ JANINA 8 2
5 STEBULIAUSKIENĖ RENATA - 4
6 PRIDOTKAS KĘSTUTIS 2 7
7 KULIKAUSKAS ALGIRDAS JUOZAPAS 6 6
8 ZAVECKIENĖ EUGENIJA GRAŽINA 7 8
9 TUPČIAUSKAS RAIMUNDAS 2 15
10 MILIAUSKAITĖ IRENA 6 12
11 STANULIS EGIDIJUS 1 13
12 VENCIUVIENĖ VILMA 4 9
13 TUPČIAUSKIENĖ VILMA - 23
14 KUBILIENĖ MARIJONA 2 25
15 KAZELIS KAZIMIERAS VYTAUTAS 3 20
16 PEČKIENĖ DAIVA 2 14
17 KAZAKEVIČIŪTĖ EGIDIJA 1 16
18 LEPŠIENĖ ODETA 3 11
19 ŽVINAKEVIČIENĖ ELENA 1 22
20 SKIEČIUVIENĖ RITA 1 18
21 KLIMAŠAUSKIENĖ STASĖ MARIJONA 1 24
22 BAKELIENĖ ELENA ANTANINA 1 17
23 NAVIKIENĖ JANINA - 19
24 DABULEVIČIENĖ STANISLOVA ONA - 21