Pirmumo balsai apylinkėje

Puslapis atnaujintas 2007-03-22 08:13

Marijampolės (Nr. 25) apygarda

Gudelių (Nr. 26) apylinkė

Lietuvos krikščionys demokratai
Kandidatų pirmumo balsai


Balsų už kandidatų sąrašą skaičius: 18

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Rinkimų
numeris sąraše
1 VAIČIULIS JUOZAS 9 1
2 BIELIAUSKAS LINAS 5 2
3 VIDŽIŪNAS ANTANAS 3 4
4 VITKUS RIMAS 2 3
5 KEMERAITIS VIKTORAS 3 5
6 ŠURMAITIENĖ DANUTĖ 4 18
7 ISODA PETRAS 2 7
8 GUREVIČIENĖ ONA 1 26
9 BRAZYTĖ REDA 1 27
10 LABANAUSKAS RIMANTAS 1 23
11 PRAKAPAVIČIUS EDVARDAS 1 17
12 KLUSEVIČIENĖ RASUOLĖ - 20
13 SEVERINAS SIGITAS 1 8
14 LAUKAITIENĖ LINA 1 9
15 NOVELSKIS KĘSTUTIS 1 14
16 STROLYS PETRAS ALGIMANTAS 2 6
17 PLIKAITIENĖ EGLĖ - 12
18 SPŪDIENĖ JURGITA 2 16
19 STRAŽNICKAITĖ IRMA 2 11
20 KRAMPIENĖ RASELĖ - 21
21 STEPANAVIČIENĖ RIMA 2 10
22 ALENSKAS RIMVYDAS - 24
23 ŽEMAITIENĖ BIRUTĖ - 22
24 ŽILIONIS VYTAUTAS - 13
25 SADAUSKAS ZENIUS 1 19
26 BIELIAUSKAS JONAS 1 40
27 RUDŽIONIS STASYS - 25
28 VAITKEVIČIUS ANTANAS GEDIMINAS 3 15
29 KULIKAUSKIENĖ DAIVUTĖ - 36
30 KUNCEVIČIŪTĖ EGLĖ - 38
31 BRADAITIENĖ IRENA ANELĖ - 28
32 GUZEVIČIENĖ LAIMUTĖ - 29
33 LESECKAS PETRAS - 30
34 KAZAKEVIČIUS VALDAS - 33
35 SIKORSKIS MARTYNAS - 39
36 RUTKAUSKIENĖ DALIA - 31
37 PUDINSKIENĖ RITA - 32
38 KUBILIENĖ LEONORA 3 34
39 VALIUKEVIČIENĖ NERINGA - 35
40 ŠTUOPYTĖ RIMA - 37