Pirmumo balsai apylinkėje

Puslapis atnaujintas 2007-03-22 08:13

Marijampolės (Nr. 25) apygarda

Gudelių (Nr. 26) apylinkė

Lietuvos socialdemokratų partija
Kandidatų pirmumo balsai


Balsų už kandidatų sąrašą skaičius: 91

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Rinkimų
numeris sąraše
1 BRAZYS VIDMANTAS 39 1
2 RIMAS ALGIS 35 2
3 MITRULEVIČIUS ALBINAS 27 3
4 LUNSKIENĖ IRENA 8 4
5 VALANČIUS SIGITAS 13 5
6 ČIUPLEVIČIENĖ REGINA 6 6
7 ZDANYS ALVYDAS 4 11
8 PIELIKIS VIDAS 16 7
9 BAJORAS ARVYDAS 7 15
10 VALIUKAS RAIMUNDAS - 9
11 KUBERTAVIČIUS KĘSTUTIS 5 12
12 MAKAUSKAS ROMUALDAS 5 8
13 PETRAŠKA KĘSTUTIS 6 14
14 KYNAS KOSTAS 3 13
15 ISODA JUOZAS 7 21
16 SMILGIENĖ NIJOLĖ 8 27
17 ALESIUS EUGENIJUS 11 17
18 GRABAUSKAS JONAS 2 10
19 RAINIENĖ GRAŽINA 8 20
20 TUMELIS VALDAS 4 25
21 RATKEVIČIENĖ VILMA 3 23
22 SMELSTORIENĖ LINA 5 24
23 KELPŠA HENRIKAS 4 16
24 GIEDRAITIS ROMAS 1 18
25 ČERKAUSKIENĖ JURGITA 2 19
26 VASYLIUS STASYS 1 26
27 PODOLSKIS KAROLIS 3 22
28 LEKECKAS RIMANTAS - 48
29 GUDYNIENĖ GENOVAITĖ - 49
30 PETKEVIČIUS VILHELMAS - 28
31 PAPEČKYS VYTAUTAS - 50
32 LIUBINAS KĘSTUTIS 2 36
33 LUOBIKIS STASYS - 29
34 ŠIRVAITIENĖ AUŠRA - 52
35 BRUSOKAS RIMANTAS 1 35
36 PANKAUSKAS KĘSTUTIS LIUDVIKAS - 31
37 ŽVIRONAS ROLANDAS - 53
38 MURAUSKAS ALGIRDAS 21 32
39 LATVAITIENĖ NIJOLĖ - 33
40 ŠALAŠEVIČIENĖ RASA - 30
41 KLASAVIČIUS VLADAS - 34
42 JUNDULAS SIGUTIS - 45
43 LATOŽA PETRAS - 40
44 ŠTARAS ALGIMANTAS - 43
45 KAVALIAUSKIENĖ RENATA - 38
46 ALAUNIENĖ ROMA - 37
47 STADALIENĖ NIJOLĖ - 39
48 BANIULAITIENĖ AURELIJA - 41
49 MICUTA RIMANTAS - 42
50 MARTINKEVIČIENĖ RASA - 44
51 KERŠIS GINTAUTAS - 46
52 ASIJEVIČIENĖ JŪRATĖ - 47
53 LUKOŠEVIČIENĖ RENATA - 51