Pirmumo balsai apylinkėje

Puslapis atnaujintas 2007-03-22 08:13

Marijampolės (Nr. 25) apygarda

Baraginės (Nr. 21) apylinkė

Lietuvos krikščionys demokratai
Kandidatų pirmumo balsai


Balsų už kandidatų sąrašą skaičius: 41

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Rinkimų
numeris sąraše
1 VAIČIULIS JUOZAS 20 1
2 BIELIAUSKAS LINAS 22 2
3 VIDŽIŪNAS ANTANAS 5 4
4 VITKUS RIMAS 4 3
5 KEMERAITIS VIKTORAS 3 5
6 ŠURMAITIENĖ DANUTĖ 11 18
7 ISODA PETRAS 7 7
8 GUREVIČIENĖ ONA 10 26
9 BRAZYTĖ REDA 4 27
10 LABANAUSKAS RIMANTAS 1 23
11 PRAKAPAVIČIUS EDVARDAS 2 17
12 KLUSEVIČIENĖ RASUOLĖ - 20
13 SEVERINAS SIGITAS 2 8
14 LAUKAITIENĖ LINA 4 9
15 NOVELSKIS KĘSTUTIS 6 14
16 STROLYS PETRAS ALGIMANTAS - 6
17 PLIKAITIENĖ EGLĖ 2 12
18 SPŪDIENĖ JURGITA 1 16
19 STRAŽNICKAITĖ IRMA 1 11
20 KRAMPIENĖ RASELĖ 2 21
21 STEPANAVIČIENĖ RIMA 3 10
22 ALENSKAS RIMVYDAS 5 24
23 ŽEMAITIENĖ BIRUTĖ 1 22
24 ŽILIONIS VYTAUTAS 2 13
25 SADAUSKAS ZENIUS 3 19
26 BIELIAUSKAS JONAS - 40
27 RUDŽIONIS STASYS 1 25
28 VAITKEVIČIUS ANTANAS GEDIMINAS 2 15
29 KULIKAUSKIENĖ DAIVUTĖ - 36
30 KUNCEVIČIŪTĖ EGLĖ 1 38
31 BRADAITIENĖ IRENA ANELĖ 1 28
32 GUZEVIČIENĖ LAIMUTĖ 1 29
33 LESECKAS PETRAS 2 30
34 KAZAKEVIČIUS VALDAS 1 33
35 SIKORSKIS MARTYNAS - 39
36 RUTKAUSKIENĖ DALIA - 31
37 PUDINSKIENĖ RITA 2 32
38 KUBILIENĖ LEONORA 1 34
39 VALIUKEVIČIENĖ NERINGA - 35
40 ŠTUOPYTĖ RIMA - 37