Pirmumo balsai apylinkėje

Puslapis atnaujintas 2007-03-22 08:13

Marijampolės (Nr. 25) apygarda

Puskelnių (Nr. 19) apylinkė

Lietuvos krikščionys demokratai
Kandidatų pirmumo balsai


Balsų už kandidatų sąrašą skaičius: 25

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Rinkimų
numeris sąraše
1 VAIČIULIS JUOZAS 11 1
2 BIELIAUSKAS LINAS 12 2
3 VIDŽIŪNAS ANTANAS 5 4
4 VITKUS RIMAS 5 3
5 KEMERAITIS VIKTORAS 4 5
6 ŠURMAITIENĖ DANUTĖ 6 18
7 ISODA PETRAS 2 7
8 GUREVIČIENĖ ONA - 26
9 BRAZYTĖ REDA 6 27
10 LABANAUSKAS RIMANTAS 2 23
11 PRAKAPAVIČIUS EDVARDAS 2 17
12 KLUSEVIČIENĖ RASUOLĖ 2 20
13 SEVERINAS SIGITAS 1 8
14 LAUKAITIENĖ LINA 1 9
15 NOVELSKIS KĘSTUTIS 1 14
16 STROLYS PETRAS ALGIMANTAS - 6
17 PLIKAITIENĖ EGLĖ 4 12
18 SPŪDIENĖ JURGITA - 16
19 STRAŽNICKAITĖ IRMA 1 11
20 KRAMPIENĖ RASELĖ 1 21
21 STEPANAVIČIENĖ RIMA 2 10
22 ALENSKAS RIMVYDAS 2 24
23 ŽEMAITIENĖ BIRUTĖ - 22
24 ŽILIONIS VYTAUTAS 1 13
25 SADAUSKAS ZENIUS 1 19
26 BIELIAUSKAS JONAS 1 40
27 RUDŽIONIS STASYS 1 25
28 VAITKEVIČIUS ANTANAS GEDIMINAS - 15
29 KULIKAUSKIENĖ DAIVUTĖ 2 36
30 KUNCEVIČIŪTĖ EGLĖ 1 38
31 BRADAITIENĖ IRENA ANELĖ 1 28
32 GUZEVIČIENĖ LAIMUTĖ - 29
33 LESECKAS PETRAS 2 30
34 KAZAKEVIČIUS VALDAS - 33
35 SIKORSKIS MARTYNAS - 39
36 RUTKAUSKIENĖ DALIA - 31
37 PUDINSKIENĖ RITA - 32
38 KUBILIENĖ LEONORA 2 34
39 VALIUKEVIČIENĖ NERINGA - 35
40 ŠTUOPYTĖ RIMA 1 37