Pirmumo balsai apygardoje

Puslapis atnaujintas 2007-03-22 08:13

Marijampolės (Nr. 25) apygarda

Lietuvos krikščionys demokratai
Kandidatų pirmumo balsai


Balsų už kandidatų sąrašą skaičius: 1993


Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apygardoje
Rinkimų
numeris sąraše
1 VAIČIULIS JUOZAS 947 1
2 BIELIAUSKAS LINAS 732 2
3 VIDŽIŪNAS ANTANAS 522 4
4 VITKUS RIMAS 416 3
5 KEMERAITIS VIKTORAS 373 5
6 ŠURMAITIENĖ DANUTĖ 318 18
7 ISODA PETRAS 271 7
8 GUREVIČIENĖ ONA 259 26
9 BRAZYTĖ REDA 241 27
10 LABANAUSKAS RIMANTAS 218 23
11 PRAKAPAVIČIUS EDVARDAS 192 17
12 KLUSEVIČIENĖ RASUOLĖ 182 20
13 SEVERINAS SIGITAS 175 8
14 LAUKAITIENĖ LINA 163 9
15 NOVELSKIS KĘSTUTIS 161 14
16 STROLYS PETRAS ALGIMANTAS 156 6
17 PLIKAITIENĖ EGLĖ 141 12
18 SPŪDIENĖ JURGITA 140 16
19 STRAŽNICKAITĖ IRMA 136 11
20 KRAMPIENĖ RASELĖ 136 21
21 STEPANAVIČIENĖ RIMA 134 10
22 ALENSKAS RIMVYDAS 127 24
23 ŽEMAITIENĖ BIRUTĖ 113 22
24 ŽILIONIS VYTAUTAS 110 13
25 SADAUSKAS ZENIUS 101 19
26 BIELIAUSKAS JONAS 100 40
27 RUDŽIONIS STASYS 76 25
28 VAITKEVIČIUS ANTANAS GEDIMINAS 72 15
29 KULIKAUSKIENĖ DAIVUTĖ 57 36
30 KUNCEVIČIŪTĖ EGLĖ 53 38
31 BRADAITIENĖ IRENA ANELĖ 46 28
32 GUZEVIČIENĖ LAIMUTĖ 43 29
33 LESECKAS PETRAS 43 30
34 KAZAKEVIČIUS VALDAS 32 33
35 SIKORSKIS MARTYNAS 32 39
36 RUTKAUSKIENĖ DALIA 26 31
37 PUDINSKIENĖ RITA 22 32
38 KUBILIENĖ LEONORA 16 34
39 VALIUKEVIČIENĖ NERINGA 16 35
40 ŠTUOPYTĖ RIMA 23 37