Balsavimo rezultatai apygardoje

Puslapis atnaujintas 2007-03-22 08:12


Anykščių rajono (Nr. 4) rinkimų apygarda


Balsavimo rezultatai rinkimų apygardoje


Mandatus gavę kandidatai   Partijų mandatų skaičius apygardoje


Rinkėjų skaičius: 27629, dalyvavusiųjų rinkimuose skaičius: 12709 (46.0 %).
Galiojančių biuletenių skaičius: 12240 (96.31 %), negaliojančių biuletenių skaičius: 469 (3.69 %)
Mandatų skirstymo kvota: 481.
Balsų už kiekvieną kandidatų sąrašą skaičius: (pasirinkę kandidatų sąrašą pamatysite pirmumo balsų už kiekvieną jo kandidatą apygardoje skaičių)
Sąrašo
rinkimų numeris
Kandidatų sąrašo
pavadinimas
Balsų skaičius Mandatų skaičius
balsų skaičius balsadėžėse paštų gautų balsų skaičius iš viso
20. Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai) 2561 515 3076 6
4. Liberalų ir centro sąjunga 2307 321 2628 5
13. Lietuvos socialdemokratų partija 1432 291 1723 4
19. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga 1013 185 1198 3
21. Darbo partija 898 155 1053 2
5. Partija Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai) 820 159 979 2
3. Lietuvos krikščionys demokratai 575 168 743 2
24. Naujoji sąjunga (socialliberalai) 574 51 625 1
22. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 193 22 215 0
  Iš viso: 10373 1867 12240 25

Balsavimo rezultatai rinkimų apylinkėse


1. Senamiesčio    2. Janydžių    3. Ažupiečių    4. Liudiškių    5. Piktagalio    6. Ažuožerių    7. Elmos    8. Burbiškio    9. Šlavėnų    10. Debeikių    11. Leliūnų    12. Kavarsko    13. Dabužių    14. Janušavos    15. Svirnų    16. Šerių    17. Šovenių    18. Kurklių    19. Kurklelių    20. Staškūniškio    21. Katlėrių    22. Skiemonių    23. Mačionių    24. Daujočių    25. Aulelių    26. Svėdasų    27. Vaitkūnų    28. Troškūnų    29. Vaidlonių    30. Vašuokėnų    31. Surdegio    32. Nausodės    33. Raguvėlės    34. Levaniškių    35. Traupio    36. Andrioniškio    37. Viešintų