VRK ir apygardų rinkimų komisijų sprendimai dėl rinkėjų papirkimo

Iš Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo:

51 straipsnis. Draudimas papirkti rinkėjus

1. Rinkėjas yra rinkimų teisę Seimo rinkimuose turintis asmuo. Prasidėjus Seimo rinkimų politinei kampanijai, t. y. nuo Seimo rinkimų datos paskelbimo iki šio įstatymo nustatyto rinkimų agitacijos kampanijos laikotarpio pabaigos, taip pat rinkimų dieną draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti rinkėjų balsus, dovanomis ar kitokiu atlyginimu skatinti rinkėją dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti už arba prieš vieną ar kitą asmenį, kurį numatoma kelti kandidatu, kandidatą arba kandidatų sąrašą, taip pat žadėti už balsavimą atsilyginti rinkėjams po rinkimų turint tikslą paveikti rinkėjų valią dėl konkrečių politinių partijų ar kandidatų arba asmenų, kuriuos numatoma kelti kandidatais, ir taip trukdyti piliečiams įgyvendinti rinkimų teisę.

2. Rinkėjų papirkimu nelaikomas spausdintos medžiagos (veiklos ar rinkimų programos, biografijos ar kitokių informacinio turinio lankstinukų, kalendorių, atvirukų, lipdukų), pažymėtos politinės partijos, kandidatų sąrašo, kandidato ar asmens, numatomo kelti ar numatančio išsikelti kandidatu į Seimo narius, simbolika, neatlygintinas platinimas.

3. Rinkėjų papirkimo faktus tiria ir dėl jų sprendžia apygardų rinkimų komisijos Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka, o vertina Vyriausioji rinkimų komisija. Apie nustatytą rinkėjų papirkimo faktą Vyriausioji rinkimų komisija paskelbia savo interneto svetainėje kartu su kandidato, pažeidusio šį straipsnį, pasižadėjimu laikytis draudimo papirkti rinkėjus. Rinkėjų papirkimo faktus pripažinus šiurkščiu šio įstatymo pažeidimu, atsiranda šiame ir kituose įstatymuose nustatytos pasekmės.

Eil. Nr.

Rinkimų komisija

Sprendimas

Pavadinimas

Data

Numeris

51 str. 1 d.

1.

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

Dėl Valerijaus Venciaus 300 eurų dovanos alytiškių šeimai

2020-08-27

Sp-144

Pažeista

2.

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

Dėl Antano Matulo ir Erikos Kižienės medicininių apsaugos priemonių dalijimo Pakruojo rajone

2020-10-01

Sp-220

Pažeista

3.

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

Dėl Viktoro Uspaskicho įsigytų ir išdalytų medicininių apsaugos priemonių (respiratorių) padedant Darbo partijos kandidatams Vigilijui Juknai, Danguolei Martinkienei ir Marijui Veličkai

2020-10-01

Sp-221

Pažeista

4.

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

Dėl Kaišiadorių–Elektrėnų apygardos Nr. 59 rinkimų komisijos 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. 13 „Dėl rinkėjų galimo papirkimo grupės tyrimo išvados

2020-10-04

Sp-236

Pažeista

5. 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

Dėl Vaidos Giraitytės galimo rinkėjų papirkimo organizuojant nemokamą kino iš automobilio peržiūrą Marijampolėje

2020-11-24

Sp-294

Pažeista

6.  Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Dėl 2020 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu Gedimino Lipnevičiaus teiktos paramos ir straipsnių savaitraštyje „Radviliškio kraštas" 2021-03-26 Sp-94 Pažeista