VRK ir savivaldybių rinkimų komisijų sprendimai dėl rinkėjų papirkimo

Iš Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo:

6 straipsnis. Draudimas papirkti rinkėjus ar rinkimų teisę turinčius asmenis

1. Prasidėjus rinkimų politinei kampanijai, tai yra nuo rinkimų datos paskelbimo iki šio įstatymo nustatyto rinkimų agitacijos kampanijos laikotarpio pabaigos, taip pat rinkimų dieną draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti rinkėjų balsus, dovanomis, paslaugomis ar kitokiu atlyginimu skatinti rinkėją ar rinkimų teisę turintį asmenį dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti už arba prieš vieną ar kitą numatomą kelti kandidatu ar numatantį išsikelti kandidatu į savivaldybės tarybos narius – merus asmenį, kandidatą arba kandidatų sąrašą, taip pat žadėti už balsavimą atsilyginti rinkėjams po rinkimų turint tikslą paveikti rinkėjų valią dėl konkrečių politinių partijų ar kandidatų arba numatomų kelti kandidatais asmenų ir taip trukdyti piliečiams įgyvendinti rinkimų teisę.

Eil.Nr. Rinkimų komisija Sprendimas
Pavadinimas Data Numeris 6 str. 1 d.
1. VRK  Dėl kandidato į Šakių rajono savivaldybės tarybos narius – merus Raimondo Januševičiaus dalyvavimo Keturnaujienos bendruomenės centro kovo 8-osios renginyje nepripažinimo Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio nuostatų pažeidimu 2017-04-10 Sp-87 Nepažeista
2. VRK Dėl Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidato į Jonavos rajono savivaldybės tarybos narius – merus Remigijaus Osausko rinkėjams dalintų lipdukų „Velykiniai lipdukai šeimos šventei" pripažinimo Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimu 2017-04-28 Sp-94 Pažeista
3. Šakių rajono savivaldybės Nr.  42 Dėl "Vaikų Velykėlių 2017" šventės Sintautų kultūros centre ir Girėnų bendruomenės centre 2017-05-02 Nr. 3 Nepažeista