VRK ir apygardos rinkimų komisijos sprendimai dėl rinkėjų papirkimo

Iš Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo:

51 straipsnis. Draudimas papirkti rinkėjus

1. Rinkėjas yra rinkimų teisę Seimo rinkimuose turintis asmuo. Prasidėjus Seimo rinkimų politinei kampanijai, t. y. nuo Seimo rinkimų datos paskelbimo iki šio įstatymo nustatyto rinkimų agitacijos kampanijos laikotarpio pabaigos, taip pat rinkimų dieną draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti rinkėjų balsus, dovanomis ar kitokiu atlyginimu skatinti rinkėją dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti už arba prieš vieną ar kitą asmenį, kurį numatoma kelti kandidatu, kandidatą arba kandidatų sąrašą, taip pat žadėti už balsavimą atsilyginti rinkėjams po rinkimų turint tikslą paveikti rinkėjų valią dėl konkrečių politinių partijų ar kandidatų arba asmenų, kuriuos numatoma kelti kandidatais, ir taip trukdyti piliečiams įgyvendinti rinkimų teisę.

Eil.Nr. Rinkimų komisija Sprendimas
Pavadinimas Data Numeris  51 str. 1 d.
1.

Anykščių-Panevėžio apygardos Nr. 49 

Dėl kandidato į Lietuvos Respublikos Seimo narius vienmandatėje Anykščių – Panevėžio rinkimų apygardoje Nr. 49 Luko Pakelčio atstovo rinkimams veiksmų nepripažinimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 5 1 straipsnio nuostatų pažeidimu

2017-04-22 Komisijos posėdžio protokolas Nr. 20 Nepažeista