Seminarai ir mokymai

Eil. nr.  Data            Tema Medžiaga   
 1.  2012-09-04

Buhalterinės apskaitos apygardų rinkimų
komisijose vedimo, atskaitomybės
sudarymo ir atsiskaitymo aktualijos

 VIDEO
skaidrės

 2.  2012-09-25 Balsų skaičiavimo protokolų duomenų
perdavimas rinkimų dieną (ADV)

VIDEO
Skaidrės:
Duomenų teikimas
ADV pristatymas

 3.  2012-09-27 Išankstinis balsavimas  skaidrės
 4.  2012-10-04 ABRIS mokymai  VIDEO