Seminarai ir mokymai

Eil. nr.  Data             Tema  Medžiaga    
 1.  2012-09-04 

Buhalterinės apskaitos apygardų rinkimų 
komisijose vedimo, atskaitomybės
sudarymo ir atsiskaitymo aktualijos

 VIDEO
skaidrės

 2.  2012-09-25  Balsų skaičiavimo protokolų duomenų
perdavimas rinkimų dieną (ADV)

VIDEO
Skaidrės:
Duomenų teikimas 
ADV pristatymas

 3.  2012-09-27 Išankstinis balsavimas   skaidrės
 4.  2012-10-04 ABRIS mokymai   VIDEO