Savivaldybių rinkimų komisijų sudarymas

Vyriausioji rinkimų komisija savivaldybių rinkimų komisijas turi sudaryti iki 2022 m. lapkričio 30 d.
Subjektai kandidatūras turi pateikti iki 2022 m. lapkričio 23 d.

Pagal Rinkimų kodekso 46 straipsnį:
Savivaldybių rinkimų komisijas savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose sudaro:
1) teisingumo ministro pasiūlytas aukštąjį teisinį išsilavinimą turintis asmuo. Pirmenybė teikiama asmenims, gyvenantiems ar dirbantiems savivaldybės teritorijoje;
2) Teisininkų draugijos pasiūlytas aukštąjį teisinį išsilavinimą turintis asmuo. Pirmenybė teikiama asmenims, gyvenantiems ar dirbantiems savivaldybės teritorijoje;
3) tos savivaldybės administracijos direktoriaus pasiūlytas šioje administracijoje dirbantis karjeros valstybės tarnautojas;
4) politinių partijų, jų koalicijų, per paskutinius Seimo rinkimus gavusių Seimo narių mandatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje, ir finansuojamų partijų pasiūlyti asmenys;
5) politinių partijų, jų koalicijų, per paskutinius savivaldybės tarybos rinkimus gavusių ne mažiau kaip 2 šios savivaldybės tarybos narių mandatus, pasiūlyti asmenys.