2013-05-30

2013-05-30 VRK 2013 m. gegužės 27 d. posėdis

Vyriausioji rinkimų komisija (toliau – VRK) posėdyje, vykusiame š.m. gegužės 27 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 53-996; 2010, Nr. 86-4523) (toliau – Įstatymas) 87 ir 88 straipsniais, išnykus aplinkybėms, kurios buvo pagrindas pripažinti savivaldybės tarybos nario įgaliojimus nutrūkusiais prieš terminą, bendru sutarimu patenkino Juozo Varžgailio ir Algirdo Žuko prašymus dėl vietos pripažinimo porinkiminiame savivaldybių tarybos narių mandatų negavusių kandidatų sąraše bei nusprendė pripažinti vietą porinkiminiame mandato negavusių kandidatų sąraše.