2013-10-31

Rinkimų datos

Lietuvos Respublikos Seimas 2013 m. spalio 22 d. priėmė nutarimus, kuriuose nustatė ateinančių rinkimų datas.