2013-09-09

2013 m. rugsėjo 9 d. VRK posėdis

vaizdo įrašas, darbotvarkė 2013-09-09 posėdyje Vyriausioji rinkimų komisija priėmė šiuos sprendimus: 1. Nutraukė Joniškio rajono savivaldybės tarybos nario K. Mačiulio įgaliojimus prieš terminą dėl nesuderinamų pareigų ir suteikė mandatą naujam tarybos nariui - Albertui Valuodzei; 2. Nutraukė įgaliojimus pagal pačių prašymus Dariui Maskoliūnui - Vilniaus miesto, Alvydui Žalai - Anykščių rajono, Linui Lazauskui - Kaišiadorių rajono savivaldybių tarybų narių įgaliojimus prieš terminą ir suteikė mandatus naujiems tarybos nariams (Algimantui Šventickui, Egidijui Šilaikai, Juozui Steponavičiui); 3. Nustatė 2013 m. antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimus politinių partijų veiklai finansuoti; 4.Patvirtino inicijuojamo privalomojo referendumo agitacijai skirtų laidų taisykles