2013-09-23

Dėl dotacijos Darbo partijai (leiboristams)

Vyriausioji rinkimų komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 14 ir 15 straipsniais, 2013-09-09 priėmė sprendimą Nr. Sp-124 „Dėl 2013 m. antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų politinių partijų veiklai finansuoti dydžio nustatymo".