2014-03-17

Pretendentai būti kandidatais į prezidentus pradėjo nešti surinktus parašus

Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) jau pristatyti lapai, kuriuose surinkti rinkėjų parašai, remiant pretendentus būti kandidatais į prezidentus.