2013-12-14

VRK patvirtino sprendimą dėl neesminių parašų rinkimo trūkumų

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), patikrinusi 2013 m. rugpjūčio 22 d. įregistruotos iniciatyvinės grupės privalomajam referendumui „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnį pakeitimo įstatymo" paskelbti pateiktus dokumentus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos numatyta tvarka nusprendė leisti referendumo dėl draudimo pirkti žemę užsieniečiams iniciatoriams per 15 dienų pašalinti neesminiais pripažintus parašų rinkimo trūkumus.