RINKIMŲ ORGANIZATORIAMS (rinkimų apylinkių, apygardų komisijų nariams, ambasadoms)

El. paslaugos portalo RINKĖJO PUSLAPIS dalyje, skirtoje rinkimų organizatoriams https://org.rinkejopuslapis.lt (registruotiems naudotojams)

1. RINKĖJAI 

2. Elektroninių dokumentų pateikimas *

3. Parėmimas elektroniniu būdu * 

4. FINANSAVIMAS*-  (Politinės kampanijos stebėsenos grupės nariams rinkimų apygardoje)

***

Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinė sistema (saugos nuostatai, saugos nuostatų pakeitimas)

     * šios paslaugos veikia  tik rinkimų  laikotarpiu