Rinkimų organizatoriams

TVARKOS, REIKALINGOS SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIŲ – MERŲ RINKIMAMS ORGANIZUOTI

1. 2016 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. Sp-47 „Dėl Apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų pirmininkų, narių rašytinio pasižadėjimo davimo tvarkos aprašo patvirtinimo";

2. 2016 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. Sp-48 „Dėl Rinkimų stebėtojų pažymėjimų išdavimo, naudojimo ir netekimo tvarkos aprašo patvirtinimo";

3. 2016 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. Sp-53 „Dėl Apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų darbo organizuojant rinkėjų informavimą apie rinkimų apygardų ir apylinkių ribas, būstines, darbo laiką, balsavimo patalpas ir kitais klausimais tvarkos aprašo patvirtinimo";

4. 2016 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. Sp-54 „Dėl Liudijimo dėl rinkėjo asmens tapatybės formos patvirtinimo";

5. 2016 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. Sp-55 „Dėl Rinkėjų sąrašų sudarymo, tikslinimo, pranešimų apie aptiktus netikslumus perdavimo ir rinkėjų sąrašų naudojimo 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose tvarkos aprašo patvirtinimo";

6. 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. Sp-63 „Dėl Rinkėjų sąrašų, prašymo įrašyti į apylinkės rinkėjų sąrašą, ataskaitos apie rinkėjų kortelių įteikimą, prašymo įrašyti į apylinkės rinkėjų sąrašą apskaitos žiniaraščio formų patvirtinimo";

7. 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. Sp-68 „Dėl Išankstinio balsavimo tvarkos aprašo patvirtinimo";

8. 2016 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. Sp-86 „Dėl Balsavimo iš anksto sustabdymo tvarkos aprašo patvirtinimo";

9. 2016 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. Sp-87 „Dėl Apylinkės rinkimų komisijos protokolų pildymo naudojant „Rinkimų vedlį", balsų ir pirmumo balsų skaičiavimo, rinkimų biuletenių ir kitų dokumentų pateikimo apygardos rinkimų komisijai tvarkos aprašo ir Pirmumo balsų perskaičiavimo tvarkos aprašo bei balsų skaičiavimo protokolų formų patvirtinimo";

10. 2016 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. Sp-89 „Dėl Rinkėjų sąrašų tikslinimo Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos posistemėje RINKĖJAI tvarkos aprašo patvirtinimo";

11. 2016 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. Sp-95 „Dėl Rinkimų komisijos nario veiklos rekomendacijų patvirtinimo";

12. 2017 m. sausio 19 d. sprendimu Nr. Sp-3 „Dėl Darbo laiko apskaitos žiniaraščių savivaldybių ir apylinkių rinkimų komisijose pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo";

13. 2017 m. sausio 19 d. sprendimu Nr. Sp-4 „Dėl Lėšų skiriamų savivaldybių rinkimų komisijoms, planavimo, skyrimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo";

14. 2017 m. sausio 19 d. sprendimu Nr. Sp-6 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų rinkimams organizuoti naudojimo sutarties formos";

15. 2017 m. sausio 19 d. sprendimu Nr. Sp-11 „Dėl 2017 m. balandžio 23 d. naujų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybėse politinės reklamos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo";

16. 2017 m. sausio 19 d. sprendimu Nr. Sp-18 „Dėl Rinkėjų parašų rinkimo lapo formos ir jo pildymo, perdavimo ir tikrinimo rekomendacijų patvirtinimo";

17. 2017 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. Sp-33 „Dėl Rinkėjo kortelės įteikimo rinkėjams tvarkos aprašo patvirtinimo";

18. 2017 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. Sp-43 „Dėl Kandidatų sąrašų ir kandidatų rinkimų programų spausdinimo tvarkos aprašo patvirtinimo";

19. 2017 m. rugpjūčio 8 d. sprendimu Nr. Sp-147 „Dėl 2017 m. rugsėjo 10 d. naujų Marijampolės savivaldybės tarybos nario – mero rinkimų balsavimo paštu specialiuose paštuose organizavimo tvarkos aprašo ir formų patvirtinimo";

20. 2017 m. kovo 9 d. sprendimu Nr. Sp-58 „Dėl 2017 m. balandžio 23 d. naujų Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų ir naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Anykščių–Panevėžio rinkimų apygardoje Nr. 49 balsavimo namuose ir iš anksto organizavimo ir vykdymo rekomendacijų, Balsavimo paštu specialiuose paštuose organizavimo tvarkos aprašo ir išankstinio balsavimo dokumentų formų patvirtinimo" (išskyrus Balsavimo iš anksto organizavimo ir vykdymo rekomendacijas);

21. 2017 m. gegužės 10 d. sprendimu Nr. Sp-109 Balsavimo iš anksto organizavimo ir vykdymo rekomendacijos;