1. Teisinis pagrindas

2. Grafikas

3. Apygardų rinkimų komisijų sudarymas

4. Rekomenduojamos formos teikimui dėl rinkimų apylinkių ribų keitimo parengti

5. Informacija komisijai

6. Rinkimų organizatoriaus knyga 

7. Elektroninės paslaugos 

8. Mokymai rinkimų organizatoriams

        8.1. Praktinių mokymų apylinkių komisijoms grafikas 

9. Rinkimų komisijų narių atestavimas

        9.1. Prezentacija;

        9.2. Rinkimų komisijų narių metodiniai nurodymai; 

        9.3. Apylinkės rinkimų komisijos nario veiklos vertinimo ataskaita; 

        9.4.Rinkimų komisijos nario veiklos rekomendacijos.