Visuomeninio rinkimų komiteto teikiami pareiškiniai dokumentai

Dokumentų priėmimas registruoti rinkimų komitetą:
pradedamas – paskelbus savivaldybių tarybų rinkimų datą;
baigiamas – likus 85 dienoms iki rinkimų dienos.

                      Pareiškinių dokumentų įteikimas pradedamas likus 85 dienoms iki rinkimų dienos ir baigiamas:
VRK – likus 65 dienoms iki rinkimų dienos.
SRK – likus 45 dienoms iki rinkimų dienos.

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Pastabos

I. Rinkimų komiteto REGISTRAVIMAS Vyriausiojoje rinkimų komisijoje

pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 35 straipsnį

1

Pateikiama rinkimų komiteto veiklos sutartis.

Forma pridedama ().
Informacija teikiama  tel. 8 5 239 6453

2

II. Rinkimų komiteto registravimas SAVARANKIŠKU politinės kampanijos dalyviu pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų ir finansavimo kontrolės įstatymo 5 straipsnį.

Pateikiamų dokumentų formas rasite čia.
 

Informacija teikiama tel. 8 (5) 239 6964, 8 (5) 239 6989

 

 

III. Rinkimų komitetas, įsiregistravęs savarankišku politinės kampanijos dalyviu, teikia PAREIŠKINIUS dokumentus:

Vyriausiajai rinkimų komisijai:

3.

Teikimą dėl atstovų rinkimams įgaliojimų atstovauti rinkimų komitetui ir jo keliamiems kandidatams šioje savivaldybės rinkimų komisijoje ir Vyriausiojoje rinkimų komisijoje.

Rekomenduojama forma pridedama ().

4.

Dokumentą, patvirtinantį, kad yra sumokėtas rinkimų užstatas už keliamų kandidatų sąrašą šioje savivaldybėje.

Informacija apie rinkimų  užstatą pridedama ().

5.

Pranešimą dėl rinkimų užstato grąžinimo į banko sąskaitą.

Rekomenduojama forma  pridedama ().

Savivaldybės rinkimų komisijai:

6.

Vyriausiosios rinkimų komisijos išduotą pažymą apie įregistravimą dalyvauti šios savivaldybės tarybos rinkimuose.

Pažyma išduoda VRK , kai  sumokamas rinkimų užstatas.

7.

Vyriausiosios rinkimų komisijos išduotą pažymą apie įregistravimą savarankišku politinės kampanijos dalyviu.

Pažymą išduoda VRK, kai rinkimų komitetas  įregistruojamas savarankišku  politinės kampanijos dalyviu.

8

Rinkimų komiteto atstovo rinkimams pasirašytą keliamų kandidatų į savivaldybės tarybos narius sąrašą.

Forma pridedama  ().

 

Kiekvieno kandidato:

 

 

8.1. rašytinį sutikimą būti iškeltam kandidatu;

Forma pridedama ().

 

8.2. kandidato anketą (užpildytą paties kandidato);

Forma pridedama ().

 

8.3.pajamų deklaracijos išrašą ();

Kandidatas deklaruoja savo pajamas ir turtą už 2014 metus.

 

8.4. turto deklaracijos išrašą ();

 

8.5. privačių interesų deklaraciją;

Deklaracijos duomenys turi atitikti tos dienos, kai pildoma deklaracija, duomenis (deklaracija pateikiama pagal VTEK patvirtintas taisykles www.vtek.lt ).

Svarbu! Privačių interesų deklaracijoje turi būti nurodytos šios pareigos „153  Kandidatas į Savivaldybės tarybos narius"

 

8.6. pasižadėjimą laikytis draudimo papirkti rinkėjus ir rinkimų teisę turinčius asmenis.

 

Forma pridedama ().

9.

Dokumentą, patvirtinantį, kad yra sumokėtas rinkimų užstatas už kandidatus, kurių pareigos yra nesuderinamos su savivaldybės tarybos nario pareigomis (jeigu tokių kandidatų yra ir rinkimų užstatas yra mokamas).

Informacija apie rinkimų  užstatą pridedama ().

10.

Pranešimą dėl rinkimų užstato grąžinimo į banko sąskaitą

(jeigu rinkimų užstatas yra mokamas).

Rekomenduojama forma  pridedama ().

11.

Trumpą kandidatų sąrašo rinkimų programą

Maždaug 1 800 ženklų.

12.

Jeigu rinkimų komitetas kelia kandidatą į savivaldybės tarybos narius – merus pateikia plakato išspausdinimui:

 

 

12.1. kandidato autobiografiją;

Joje turi būti nurodyti pagrindiniai gyvenimo faktai: išsilavinimas, darbovietės,  pareigos, šeiminė padėtis. Autobiografijoje neturėtų būti rinkimų agitacijos elementų.

 

12.2. kandidato nuotrauką;

Raiška ne mažiau kaip 300 DPI.

 

12.3. kandidato rinkimų programą.

Maždaug 1 800 ženklų.